Below you find a list of academic and professional societies in theology and religious studies in the Netherlands and Flanders.

Belgian Association for the Study of Religions (BABEL)

Dutch Association for the Study of Religion (NGG)

Genootschap voor Liturgiestudie (GL)

Institute for Ritual and Liturgical Studies (IRiLiS)

Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid (KSGV)

Oudtestamentisch Werkgezelschap (OTW)

Religion and Gender Network in the Netherlands (REGENN)

Studiosorum Novi Testamenti Conventus (SNTC)

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK)

Vereniging voor Theologie (VvTh)

Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk (WKO)