Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Thematisch Seminar “Nurture and Culture. Op zoek naar de waarde van voedsel en maaltijden”

Datum: 5 November 2019, 9.30u – 17.15u

Locatie: PThU-zaal, PThU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Het seminar verwelkomt senior en junior wetenschappers en Master-studenten uit eender welke discipline met een interesse in de waarde van voedsel en maaltijden

Vertrouwen, saamhorigheid, matigheid, eenheid en heelheid, duurzaamheid, afhankelijkheid, etc. zijn allemaal theologische noties, maar dat zijn ze niet exclusief. Deze noties zijn ook relevant in breder onderzoek naar voedsel- en maaltijdpraktijken, of het nu gaat om consumentenvertrouwen in voedsel, de ontwikkeling van duurzame voedselketens, het psychologische effect van afhankelijkheid van de Voedselbank of samen eten van mensen met en zonder migratieachtergrond. Wetenschappers die zich bezighouden met de studie van voedsel – ethici en economen, gezondheidswetenschappers en landbouwwetenschappers, antropologen en theologen – houden zich in onderzoek allemaal op een of andere manier bezig met de waarde van voedsel en de consumptie daarvan: het gaat hen om de voedingswaarde, economische, religieuze, zingevende, identiteits-, of duurzaamheidswaarde van voedsel. Bij veel problemen rond voedsel en maaltijden in onze wereld spelen verschillende waarden tegelijkertijd een rol. Dit interdisciplinaire seminar verkent de interacties en onderhandelingen op het kruispunt waar verschillende waarden samenkomen, om zo gemeenschappelijke academische en maatschappelijke vragen te formuleren waarmee voedsel-gerelateerde problemen beter kunnen worden geadresseerd.

De organisatoren, theologen die overtuigd zijn van de noodzaak van multidisciplinair onderzoek, menen dat de tijd rijp is om theologische en religiewetenschappelijke kennis te verbinden met kennis die in andere disciplines wordt verworven. Voedsel en maaltijden behoren tot de kern van het menselijk bestaan en zijn in menige discipline een actueel onderwerp van onderzoek.

Programma (voorlopig)
09.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkom

10.05 Presentatie 1, gevolgd door discussie

10.35 Presentatie 2, gevolgd door discussie

11.05 Koffie- en theepauze

11.20 Presentatie 3, gevolgd door discussie

11.50 Column door een culinair recensent

12.10 Bredere discussie en oogst van de ochtendsessie

12.30 Lunchpauze met ruimte voor posterpresentaties door junior onderzoekers

13.30 Vertoning documentaire

15.00 Koffie- en theepauze

15.20 Reacties op de documentaire door diverse wetenschappers, gevolgd door discussie

15.50 Eye-openers door twee senior wetenschappers

16.15 Afsluiting en borrel (tot 17.15u)

Deelname gratis, aanmelding verplicht via deze link. Deelnemers ontvangen enkele weken voor de bijeenkomst een aantal teksten ter oriëntatie.

Dit thematisch seminar wordt georganiseerd door dr. Mirella Klomp (PThU) en prof. dr. Peter-Ben Smit (VU/UU), met financiele steun van NOSTER.