Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Case Studies Project Chaplaincy & Spiritual Care

Looptijd: 2016
Coördinatoren: dr. J.W.G. Körver (TiU) en prof.dr. M.N. Walton (PThU)

Projectbeschrijving
Over wat geestelijk verzorgers feitelijk doen en welk effect of welke resultaten hun interventies hebben is weinig bekend. Internationaal en nationaal klinkt daarom de laatste jaren de roep om onderzoek te doen naar het feitelijk handelen van geestelijk verzorgers, naar het effect en de resultaten van dit handelen en naar de theoretische kaders die dit handelen sturen. George Fitchett, in maart 2015 keynote spreker tijdens een mede door NOSTER gesubsidieerde conferentie in Utrecht, voert reeds enkele jaren een krachtig pleidooi voor onderzoek naar bovengenoemde vragen met behulp van case studies. Het voordeel van case studies is dat het een wendbare analysestrategie is waarbinnen verschillende (kwalitatieve en kwantitatieve) onderzoeksmethoden en –technieken kunnen worden ingezet, die zowel exploratie/beschrijving ten doel kan hebben maar tevens verklaring of theorievorming, die geschikt is om een scherp zicht op en inzicht te krijgen in processen, interacties en interventies en vooral ook betekenissen die actoren hechten aan deze processen, interacties en interventies, en die relatief laagdrempelig is en daarmee samenwerking tussen onderzoekers en geestelijk verzorgers mogelijk maakt. Het is een onderzoeks- of analysestrategie die past in het kader van praktijkgestuurd effectonderzoek. Met behulp van rapportages, observaties, interviews, documentanalyse, field notes en vragenlijsten kunnen interventies van geestelijke verzorging, de effecten daarvan en de theoretische achtergrond of basis ervan in kaart worden gebracht.

Update vanuit RCG Case Studies Project Chaplaincy Spiritual Care dec, 2016