Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Evangelical Theology in Transition

Looptijd: 2008-2015
Coördinatoren: Dr. E. van Staalduine-Sulman (VU), prof. dr. C. van der Kooi (VU) en prof. dr. A. Vos (ETF)

Verslag RCG Evangelical Theology in Transition, aug. 2016

Update themagroep Evangelical Theology in Transition, okt. 2015

Verslag Evangelical Theology in Transition, november 2013

Verslag, nieuwsbrief mei 2012
De NOSTER themagroep ‘Evangelical Theology in Transition’ heeft de eerste bundel essays uitgegeven rondom de thema’s transition (min of meer interne veranderingen binnen de evangelische theologie) en fusion (veranderingen door vermenging met andere stromingen). Deze bundel is uitgekomen onder de naam C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), ‘Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology’ (AmSTaR, 1; Amsterdam: VU University Press, 2012). AmSTaR is een vers gestarte en peer-reviewede reeks: Amsterdam Studies in Theology and Religion.

Inmiddels is de publicatie aangeboden aan de decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam, prof. Wim Janse. Dit gebeurde tijdens een goed bezocht symposium op 25 april 2012, waarin een Amerikaanse, een Vlaamse en een Nederlandse spreker reageerden op de bundel en voorstellen deden voor de focus van de tweede bundel. De pers van evangelische en reformatorische signatuur heeft behoorlijk veel aandacht besteed aan de bundel en het symposium.

Eveline van Staalduine-Sulman, VU