Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Symposium: Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles? Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat.

08 Jun 2018

Op vrijdag 8 juni 2018 vindt het jaarlijks publiekssymposium van het tijdschrift Religie en Samenleving plaats, en dit jaar is de gastheer de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Raboud Universiteit Nijmegen. De titel van het symposium luidt: Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles? Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat

Het symposium richt zich expliciet op wetenschappers die zich bezighouden met thema’s op het snijpunt van religie en politiek bevinden, danwel met religieuze vorming. De reden daarvoor is de volgende. De levensbeschouwelijke vorming op scholen is stilaan een van de weinige plekken waar de meerderheid van jongeren systematisch in aanraking komen met de inhoud van religieuze tradities en hun maatschappelijke rol. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor het levensbeschouwelijk onderwijs hoofdzakelijk bij de erkende levensbeschouwelijke en godsdienstige instanties en confessionele schoolbesturen. De overheid blijft inhoudelijk veelal afzijdig. Is deze situatie nog wel verdedigbaar in de context van de huidige ontzuilde en geseculariseerde samenleving? En als deze situatie niet langer meer verdedigbaar is, moet dan de overheid een grotere verantwoordelijkheid nemen voor het levensbeschouwelijk onderwijs? Maar wat kan dan de inhoud zijn? Wie bepaalt deze? En onder welke vorm gebeurt het aanbod? Of staat een grotere overheidsbemoeienis met het levensbeschouwelijk onderwijs juist op gespannen voet met de scheiding tussen kerk en staat en dient dit onderwijs daarom de verantwoordelijkheid van levensbeschouwelijke instanties en schoolbesturen te blijven? Tijdens het symposium zullen vertegenwoordigers van onderwijskoepels, politici en wetenschappers over deze vragen met elkaar in debat gaan. Omdat dit een typische vraag over de verhouding tussen religie en samenleving, en de wetenschappelijke onderzoek daarover, kan het daarom ook interessant zijn voor het NOSTER Netwerk. In ieder geval welkom in Nijmegen.

 

Voor inhoud, programma en locatie:  http://www.ru.nl/ftr/levensbeschouwing.