Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Questions in Religious Authoritative Texts (Louvain-la-Neuve, 10-11 september 2019)

08 Nov 2019

Op 10 en 11 september 2019 bezochten onderzoekers van de Tilburg School of Catholic Theology en de Vrije Universiteit de theologische faculteit van de Université catholique de Louvain, in Louvain-la-Neuve, voor een symposium over vragen in gezaghebbende religieuze teksten. Senior-onderzoekers presenteerden in totaal 10 papers over vragen in oud- en nieuwtestamentische teksten, in de joodse, halachische traditie en vragen als didactisch leermiddel in een moderne setting. Op de avond van de eerste dag was er een diner georganiseerd, waarbij seniores en juniores de gelegenheid hadden met elkaar van gedachten te wisselen. Op de tweede dag van het symposium is een deel van het programma besteed aan het bespreken van de projecten van de aanwezige promovendi, negen in getal (vier uit Louvain-la-neuve, drie uit Tilburg, twee uit Amsterdam).
De bijeenkomst was een oefening in Anglo-francofonie. Presentaties werden gehouden in het Engels en in het Frans en aldus ontstond niet alleen een intellectuele uitwisseling, maar ook een culturele interactie tussen de onderzoekers van de drie vertegenwoordigde instellingen, waarvan de deelnemers na afloop uitspraken dat deze vruchtbaar en voor herhaling vatbaar was.
In grote lijnen samengevat, zag het programma er als volgt uit. Bart Koet (TST) opende het symposium met een bespreking van vragen als didactisch instrument in de narratieve opzet van Lucas-Handelingen. Vervolgens wendde Geert Van Oyen (Louvain-la-Neuve) de blik naar vragen in Marcus. Joachim Eck (Ingolstadt) analyseerde het gebruik van vragen in de tekst van Jesaja en stond in het bijzonder stil bij hoofdstuk 10. Leo Mock (TST) stond stil bij rabbijnse teksten en Archibald van Wieringen (TST) sloot de eerste dag af met een beschouwing over Amos 3, die door het sluiten van het gebouw (in combinatie met de uitgelopen discussies) op het plein voor het museum waar het symposium gehuisvest was voortgezet moest worden. Een waarlijk peripatetisch einde van de eerste dag!
Op de tweede dag behandelden Arie Zwiep (VU) en Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) de functies van vragen in respectievelijk het boek Handelingen en in Paulus’ brief aan de Romeinen. Ignatius Tilma (TST) besprak vragen in 1 Korintiërs en vervolgens waren de aanwezige promovendi aan de beurt om hun onderzoek te presenteren.
Na de lunch vervolgde het programma met Harm van Grol (TST), die de functies van vragen in de Psalmen besprak. Tenslotte rondde Natascha Kienstrat (RU Nijmegen en TST) het programma af met een beschouwing van de vraag als element in een socratisch gesprek en de functie die vragen kunnen hebben in een onderwijscontext.
Mede dankzij NOSTER is een bijzondere samenwerking tussen Louvain-la-Neuve, TST en VU tot stand gekomen en naar verwachting was dit symposium niet het einde, maar veeleer het begin daarvan.

Bert Jan Lietaert Peerbolte