Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Publiekssymposium: Joden en moslims in Amsterdam in internationaal maatschappelijk krachtenveld: een vergelijkend perspectief.

28 Jun 2019

Publiekssymposium Joden en moslims in Amsterdam in internationaal maatschappelijk krachtenveld: een vergelijkend perspectief.  De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 28 juni 2019 in de VOC – bewindhebberszaal van Het Bushuis/ Oost-Indisch Huis van de Universiteit van Amsterdam,  Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam.

Het symposium is de publieke afsluiting van het NWO-onderzoeksproject “Delicate Relations: Jews and Muslims in Amsterdam and London”. Dit vergelijkende en interdisciplinaire project richt zich op de relaties tussen joden en moslims in Amsterdam en Londen. Deze relaties bevinden zich tussen de pool van intensieve samenwerking aan de ene kant en de pool van spanning en conflict aan de andere kant. Wat bindt joden en moslims? Wat drijft hen uit elkaar? Hoe gaan zij met deze krachten om? Het project brengt de relaties tussen joden en moslims in kaart en probeert deze te begrijpen mede in het licht van de politieke en sociale context waarin ze zich voordoen. Tijdens de bijeenkomst worden ’s ochtends de belangrijkste resultaten van het project gepresenteerd en is er ’s middags de gelegenheid belangrijke thema’s uit het project in workshops verder uit te diepen.
De dag wordt geleid door dr. Ammeke Kateman.

Het programma:
10.00: Inloop met koffie en thee
10.15: Welkom en korte inleiding op het project “Delicate Relations: Jews and Muslims in Amsterdam and London” door Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA)
10.30:  dr. Mark Roscam Abbing – directeur Samenleving en Integratie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, “Werken aan samenleven.”
10.45:   Gelegenheid tot het stellen van vragen.
11.00:   Koffie en thee
11.20:  Suzanne Roggeveen, Msc (UvA): Joden en moslims in Amsterdam: het (her)structuren van ideeën en emoties over de ander.
11.40: Susanne van Esdonk, MA (UvA): “Het is moeilijk, maar essentieel”: constructieve relaties tussen joden en moslims in Londen
12.00:  Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA): Relaties tussen joden en moslims en het maatschappelijk krachtenveld in internationaal vergelijkend perspectief: inzichten en uitdagingen.
12.30: Discussie
13.00: Lunch voor alle deelnemers (aangeboden)
14.00: Workshops (en gespreksleiders)
– De moskee en de synagoge werken samen – Erwin Brugmans en Hein Hartogs, Sjoel West, samenwerkend met WIN (Interreligieus West)
– Joden en moslims in de media– Marije van Beek, journalist dagblad Trouw
– Joden en moslims en de overheid – Sipco Vellenga, RuG, godsdienstsociologie
– Educatie- Gerard Wiegers en Suzanne Roggeveen, UvA.
15.00: Koffie en thee
15.20: Plenaire terugkoppeling workshops en discussie, Ammeke Kateman
15.50: Afronding, Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA)
16.00: Drankjes en hapjes

Aanmelding voor het symposium is verplicht. Laat ons voor 15 juni via dit formulier weten of u komt en aan welke workshop u wilt deelnemen. Geef uw eerste en tweede voorkeur voor een workshop aan. Wij bieden U hiernaast een vegetarische lunch aan. Geeft U ook aan of U hiervan gebruik wilt maken.

Wij hopen op een plezierige, interessante en nuttige dag en verheugen ons zeer op uw komst.

Susanne van Esdonk, MA
Suzanne Roggeveen, Msc
Dr Sipco Vellenga
Prof dr. Gerard Wiegers

Contactpersoon: Emma Post, student-assistent, e-mail: e.j.post@uva.nl