Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Nieuwe secretaris NOSTER

02 Aug 2017

Op 1 september 2017 zal dhr. Marco Derks als secretaris van NOSTER aan de slag gaan.

Velen van u zullen Marco al kennen uit de tijd dat hij als promovendus deel uitmaakte van het dagelijks bestuur. Zijn degelijke en overtuigende inbreng toen heeft zeker een rol gespeeld bij het feit dat hij nu als zeer overtuigende kandidaat naar voren kwam. Daarnaast maakte hij indruk met z’n inzicht in de bestuurlijke-organisatorische en financiële processen die bij NOSTER een rol spelen, met zijn overzicht van de inhoudelijke thema’s die in het veld spelen, en met interessante ideeën om daar in de komende jaren verder vorm aan te geven.

Marco rondt op dit moment zijn promotie in Utrecht af. Daarvoor studeerde hij o.a. in Kampen (Broederweg) en Manchester. Hij werkte eerder als leraar godsdienst en filosofie in Apeldoorn en Zwolle, en als projectmanager bij de Christelijke LHBT-organisatie LKP te Amsterdam. Naast z’n aanstelling bij NOSTER zal hij in september ook starten als student bij het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht.

We wensen hem een goede start en een mooie tijd bij NOSTER toe.