Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

New Book on Ritual Meals (Dutch)

Rond de tafel: maaltijd vieren in liturgische contexten

Meals are hot. Eucharistie en Avondmaal, maar ook onze dagelijkse praktijken van eten en drinken hebben de laatste jaren volop de aandacht in wetenschappelijk onderzoek. Af te lezen aan het aantal eetclubs, buurtmaaltijden en tv-kookprogramma’s is eten in onze cultuur van onverminderd grote betekenis. Deelname aan Eucharistie en Avondmaal worden minder vanzelfsprekend.

Wat hebben deze liturgische praktijken ons in de 21e eeuw te zeggen? Staan zij in verband met ons dagelijks eten en drinken en zo ja, hoe? Wat zijn volgens de Schrift belangrijke aspecten van de maaltijd? Met wie wordt er maaltijd gevierd en wie bepalen dat?

In de bundel Rond de tafel: maaltijd vieren in liturgische contexten belicht een nieuwe generatie theologen op verfrissende wijze verschillende aspecten van de maaltijd. De bundel komt voort uit een door NOSTER gesubsidieerde research collaboration group.

Voor aanmelding voor de presentatie en voor bestelling van het boek tegen korting zie de bijgevoegde digitale flyer.

Documents