Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Introducing the new NOSTER director (NL)

16 Feb 2017

foto HeleenSinds begin januari ben ik directeur van NOSTER, een dag in de week naast m’n baan als directeur van het Instituut voor Oosters Christendom te Nijmegen. De ontwikkelingen gingen snel: nadat ik een aantal jaren door bestuurlijk werk in Leiden niet direct bij NOSTER betrokken was geweest, kwam ik na m’n vertrek uit Leiden in het dagelijks bestuur van NOSTER waardoor ik snel weer op de hoogte raakte van wat er zoal speelde. De Spring Conference van vorig jaar was het eerste event waar ik een bijdrage leverde en onder de indruk raakte van de variëteit en kwaliteit van het onderzoek dat door de junior-onderzoekers wordt uitgevoerd.

Toen vorig jaar een nieuwe plek voor NOSTER moest worden gezocht en Nijmegen in beeld kwam, werd ik door de collega’s in Nijmegen gevraagd de directeursfunctie te overwegen. Afgezien van de praktische hobbels die moesten worden genomen, was ik eigenlijk meteen enthousiast. Wat ik het afgelopen jaar van NOSTER had gezien in combinatie met wat ik me herinnerde van langer terug toen ik actief was bij wat toen de ‘subsector Missiologie en Oecumenica’ heette, was precies waar ik me de komende jaren graag voor in wil zetten: stevig aanvullend onderwijs en een breed netwerk voor de juniorleden, mogelijkheden voor seniorleden om buiten de eigen universiteit met collega’s in het veld van religiewetenschap en theologie samen te werken, en, via deze en andere activiteiten het veld van religiewetenschap en theologie landelijk en internationaal te versterken en zichtbaar te maken – hard nodig in deze tijden van zin en vooral veel onzin over religie.

Zelf houd ik me vooral bezig met het christendom van het Midden-Oosten, waarbij ik graag een mix van historische, filologische, taalkundige en sociaalwetenschappelijke methodologieën toepas. Alleen dat al maakt het in zekere zin tot typisch onderzoek voor het religiewetenschappelijke en theologische veld, waar de multi- en interdisciplinariteit al van oudsher ingebakken zit, met vooral sterke banden met het bredere geesteswetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke veld. Maar ook hele specifieke vragen en thema’s uit theologie en religiewetenschap inspireren me, van discussies over ‘kerk en staat’ tot liturgiewetenschap, van ‘lived religion’ tot religie en transnationalisme. Voor al die thema’s raak ik zeer door collega-onderzoekers, junior en senior, geïnspireerd.

Wat om me heen kijkend en luisterend, lijkt het me dat NOSTER daar een nog grotere rol in kan spelen dan het soms gedaan heeft. NOSTER is bij uitstek geschikt om een inspirerende context te bieden waarin onderzoekers in verschillende fasen van hun loopbaan anderen ontmoeten die op creatieve en innovatieve manieren hun onderzoek doen. Soms inspireert een kort gesprekje tot een nieuwe koers in eigen onderzoek, soms leidt zo’n kennismaking tot een langdurige samenwerking. Aan NOSTER de taak die ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, om daarmee zowel de individuele onderzoekers als het gezamenlijke veld zo sterk mogelijk te maken.

Ik kijk er naar uit hier de komende jaren een bijdrage aan te leveren, in de wetenschap dat ik daarbij voort kan bouwen op het werk dat er de afgelopen jaren is verricht door bestuur, bureau, docenten en directeur. Vanaf deze plaats dank ik in het bijzonder mijn voorganger, de vorige directeur van NOSTER, prof. dr. Anne-Marie Korte, heel hartelijk voor haar enorme inzet voor NOSTER in de afgelopen jaren. Haar inzet en creativiteit hebben NOSTER stevig op de kaart gezet en het is een grote eer in dat spoor verder te kunnen gaan. We wensen haar alle goeds in het vervolg van haar onderzoek en onderwijs in Utrecht.