Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Case Studies Project Chaplaincy & Spiritual Care

Looptijd: 2016 Coördinatoren: dr. J.W.G. Körver (TiU) en prof.dr. M.N. Walton (PThU) Projectbeschrijving Over wat geestelijk verzorgers feitelijk doen en welk effect of welke resultaten hun interventies hebben is weinig bekend. Internationaal en nationaal klinkt daarom de laatste jaren de roep om onderzoek te doen naar het feitelijk handelen van geestelijk verzorgers, naar het effect […]

Canon Commentary Heritage

Looptijd: 2015-2017 Coördinatoren: prof.dr. J.W. van Henten (UvA) en prof.dr. L.J. Lietaert Peerbolte (VU)

Iconoclashes. Interferences of Gender, Politics, Religion and Art in the Pussy Riot Case

Looptijd: 2013-2014 Coördinatoren: Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU), dr. H.E. Zorgdrager (PThU) & dr. K. Tolstaja (VU)

The future of religious leadership in a post-Christendom culture

Looptijd: 2013-2015 Coördinator: Prof.dr. E.A.J.G. van der Borght (VU)

Death and Consolation

Looptijd: 2012-2016 Coördinatoren: Dr. C. Jedan (RUG) & prof.dr. E. Venbrux (RU)

Synopsis Purioris Theologiae

Looptijd: 2012-2018 Coördinatoren: prof.dr. A.J. Beck (ETF), dr. W.A. den Boer (TUA) en prof.dr. H. van den Belt (UU)

Film en Religie

Looptijd: 2010-2015 Coördinatoren: Dr. F.L. Bakker (UU) en prof.dr. R.R. Ganzevoort (VU)

Obstakel of oogappel: de actuele fascinatie van het offer

Looptijd: 2009-2014 Coördinatoren: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU) en dr. M.J.H.M. Poorthuis (TiU)

Constructing theories on spirituality

Looptijd: 2009-2014 Coördinator: Dr. E. Hense (RU)

Evangelical Theology in Transition

Looptijd: 2008-2015 Coördinatoren: Dr. E. van Staalduine-Sulman (VU), prof. dr. C. van der Kooi (VU) en prof. dr. A. Vos (ETF)

Everyday Life and the Sacred

Looptijd: 2005-2014 Coördinatoren: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU) en prof.dr. A. Berlis (Bern)