Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Contexten van Paulus

Organised by the Studiosorum Novi Testamenti Conventus (SNTC): 6 – 7 June 2016, Utrecht

06 Jun 2016

Religion and the crisis of Meaning

NGG/NOSTER thematic seminar: 29 – 30 October 2015, Nijmegen

29 Oct 2015

Canon Commentary Heritage

Looptijd: 2015-2017 Coördinatoren: prof.dr. J.W. van Henten (UvA) en prof.dr. L.J. Lietaert Peerbolte (VU)

Iconoclashes. Interferences of Gender, Politics, Religion and Art in the Pussy Riot Case

Looptijd: 2013-2014 Coördinatoren: Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU), dr. H.E. Zorgdrager (PThU) & dr. K. Tolstaja (VU)

The future of religious leadership in a post-Christendom culture

Looptijd: 2013-2015 Coördinator: Prof.dr. E.A.J.G. van der Borght (VU)

Death and Consolation

Looptijd: 2012-2016 Coördinatoren: Dr. C. Jedan (RUG) & prof.dr. E. Venbrux (RU)

Synopsis Purioris Theologiae

Looptijd: 2012-2018 Coördinatoren: prof.dr. A.J. Beck (ETF), dr. W.A. den Boer (TUA) en prof.dr. H. van den Belt (UU)

Film en Religie

Looptijd: 2010-2015 Coördinatoren: Dr. F.L. Bakker (UU) en prof.dr. R.R. Ganzevoort (VU)

Obstakel of oogappel: de actuele fascinatie van het offer

Looptijd: 2009-2014 Coördinatoren: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU) en dr. M.J.H.M. Poorthuis (TiU)