Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login
Home / Afscheidssymposium dr. Frans Jespers

Afscheidssymposium dr. Frans Jespers

22 Sep 2017

Op vrijdag 22 september 2017, de officiële datum van zijn uitdiensttreding, willen wij graag afscheid nemen van onze collega dr. Frans Jespers. Hij is sinds 1980 als docent verbonden geweest aan de Hogeschool/Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen en sinds 1996 aan de Katholieke Universiteit/Radboud Universiteit in Nijmegen, laatstelijk als universitair hoofddocent in de vergelijkende godsdienstwetenschappen, met specialisatie in nieuwe religieuze bewegingen.

Tijdens een klein symposium zal door Frans zelf en door twee van zijn collegae aandacht worden gegeven aan recente ontwikkelingen in het religieuze en spirituele landschap van Nederland. Dat gebeurt onder de noemen Religie anders. Na afloop van het symposium is er gelegenheid om tijdens een receptie, onder het genot van een drankje en een hapje, afscheid te nemen van Frans Jespers.

Locatie: Nijmegen, Faculty Club Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9

Programma:

Vanaf 14.00 uur  Inloop met koffie en thee (Calskamer)

14.30 uur   Symposium Religie anders (Marijnenkamer)

14.30 uur   Opening door prof. dr. Eric Venbrux (dagvoorzitter)

14.40 uur   Dr. Frans Jespers: Religie anders

15.00 uur   Vragen en discussie

15.10 uur   Prof. dr. Paul van der Velde: Boeddha in de polder

15.30 uur   Vragen en discussie

15.40 uur   Prof. dr. Peter Nissen: Spiritualiteit als religie light

16.00 uur   Vragen en discussie

16.10 uur   Afscheidstoespraak door prof. dr. Eric Venbrux

16.30 uur   Receptie (Calskamer)

Deelname aan het symposium is gratis. Wel weten we graag op hoeveel aanwezigen wij mogen rekenen. Wilt u daarom uiterlijk 15 september doorgeven of u op 22 september aanwezig zult zijn, bij het symposium en/of de receptie, aan c.goverse@ftr.ru.nl.