Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login
Home / Case Studies Project Chaplaincy & Spiritual Care

Case Studies Project Chaplaincy & Spiritual Care

Looptijd: 2016 Coördinatoren: dr. J.W.G. Körver (TiU) en prof.dr. M.N. Walton (PThU) Projectbeschrijving Over wat geestelijk verzorgers feitelijk doen en welk effect of welke resultaten hun interventies hebben is weinig bekend. Internationaal en nationaal klinkt daarom de laatste jaren de roep om onderzoek te doen naar het feitelijk handelen van geestelijk verzorgers, naar het effect […]

Contexten van Paulus

Organised by the Studiosorum Novi Testamenti Conventus (SNTC): 6 – 7 June 2016, Utrecht

06 Jun 2016

Religion and the crisis of Meaning

NGG/NOSTER thematic seminar: 29 – 30 Cctober 2015, Nijmegen

29 Oct 2015

Canon Commentary Heritage

Looptijd: 2015-2017 Coördinatoren: prof.dr. J.W. van Henten (UvA) en prof.dr. L.J. Lietaert Peerbolte (VU)

Iconoclashes. Interferences of Gender, Politics, Religion and Art in the Pussy Riot Case

Looptijd: 2013-2014 Coördinatoren: Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU), dr. H.E. Zorgdrager (PThU) & dr. K. Tolstaja (VU)

The future of religious leadership in a post-Christendom culture

Looptijd: 2013-2015 Coördinator: Prof.dr. E.A.J.G. van der Borght (VU)